"Tanrısal Ego" olarak da bilinen kibir, gururlanma sendromuna verilen ad ...

Hubris,
Hubris Sendromu,
Kibir Sendromu.
İngilizce: Hubris.
Aşırı gurur, Aşırı özgüven. 
Kibir, kasılma, 
Hırs.
Kibir, gururlanma, kasılma.
Kendini beğenmişlik.
Küstahlık.
Haddini bilmemek.
Güç zehirlenmesi.

Genelde siyasetçilerde görülen bu hastalık “tanrısal ego” olarak da biliniyor. Bu sendromda kişi kendi görüntüsü ve ifadeleri ile orantısız bir endişe içinde olup gerçek ile bağı yoktur. Kendisi için öteki olan grubu açıkça hor görür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ