Dünyaca ünlü Fransız kahin, hekim, eczacı ve astrolog ...

Nostradamus,
Michel de Nostredame,
D. 14 Aralık 1503, Saint-Rémy-de-Provence
Ö. 2 Temmuz 1566, Salon,
Fransız hekim, eczacı, kahin ve astrolog.
Bir noterin oğlu olarak 1503 yılında Fransa St. Remy'de doğmuştur. Astroloji konusunda ve Yahudiliğin Kabala öğretileri hakkında öğrenim görmüştür. Okültizim ve çeşitli eski çağ gizemleri hakkında çalışmalar yapmıştır.

1552 yılında ilk kitabı yayınlandı. 1555 yılında kehanetlerinin olduğu Centuries isimli kitabı yayınlandı. Nostradamus, kehanetlerini korumak için özel bir şifre sistemi kurmuş ve kitaplarını hazırlamıştır. 1781 yılında kilise tarafından aforoz edildi ve yasaklandı.

İbranice, Yunanca, Latince dillerini konuşup yazabilen Nostradamus matematik ve simya bilimi üzerine eğitim almıştır. Tıp eğitimi de alan Nostradamus zamanında veba salgını esnasında gönüllü olarak doktorluk yapmıştır. Bitkilerle tedavi (Fitoterapi), ilaçlar ve parfümler üzerine çalışmıştır.

Soylu bir ailenin kızı ile evlenmiştir. Avrupa'da veba salgınında tedavileriyle mucizeler yaratmıştır. Ancak 1534 yılında salgında karısını ve iki çocuğunun ölümüne engel olamamıştır. Fransa' nın Aix şehrinde salgın için çalışmaları esnasında Anne Ponsard ile evlendi ve altı çocuğu daha oldu. Oturduğu ev Nostradamus Müzesi olarak düzenlenmiştir.
Nostradamus Kral tarafından Paris’e davet edilerek 1560 yılında kralın doktoru olmuştur.

Gut hastalığına yakalanan Nostradamus, 12 Temmuz 1566 yılında 62 yaşında Franciscan Manastırında hayata gözlerini yumdu. En son kehaneti ise kendi ölümüdür.

Nostradamus’un gerçekleşen Kehanetleri; 
1666 yılında Londra’da büyük bir yangın çıkmıştır.
1789 Fransız Devrimi .
1793 yılında Marie Antoinette idam edilmiştir.
1882 Louis Pasteur, kuduz ve şarbon aşılarını bulması.
1889 yılında Adolf Hitler (Hisler) doğdu.
II. Dünya Savaşı ve Hitler.
1936 İspanyol diktatör Franco'nun sürgün edilmesi.
1945 yılında Hitler evlendi ve öldü.
1948 yılında İsrail devleti kuruldu.
1963 ABD başkanı John Fitzgerald Kennedy suikastı.
1990 yılında Saddam Hüseyin, batıya dik çıkışlar yaptı.
Endonezya depremleri sonrası Yunanistan ve Türkiye’de yer sarsıntıları olacak. Gölcük depremi.

Nostradamus’un Beklenen Kehanetleri;
 • Bir Arap prensi, kilisenin egemenliğini denizde yenecek.
 • İran’da 1 milyondan fazla insan birleşecek. Gerçek yılan (Çin) Türkiye ve Mısır’a girecek. Arap bir komutan batı ordularını dize getirdikten sonra bir milyon insan İran’da toplanacak. Çin, Türkiye ve Mısır’a saldıracak.
 • Mehdi 2016 ile 2020 arasında Asya'da çıkacak. Orta doğu kökenli bir Mehdi'nin Asya'da belireceğini ve onun gelişiyle, Dünya'nın 2016-2020 yılları arasında Altın Çağ'a gireceğini söylüyor.
 • 2000’ li yıllarda, Avrupa ile İtalya arasında savaş;
 • Chiren’in birliklerin başına gelmesi ve Avrupa Ordusu’nun savaşı kazanması.
 • 2020 Yılında, atomik bir saldırı sonucunda Roma’da taş üzerinde taş kalmaması.
 • 2025'e kadar Dünya'nın ekseni değişecek.
 • 2025 yılına kadar sadece depremlerden değil dünyanın ekseninin değişimine neden olacak sismik aktivitelerden bahsediyor.
 • 2050 yılına kadar büyüksavaşlar olacak.
 • 2050 Yılında, iki Almanya’nın birleşmesi ve Yerküre üzerinde 57 yıl süreyle barışın hakim olması.
 • 2076 Yılında, bir ihtimal, Avrupa ile Asya ve Afrika ülkeleri arasında 4. Dünya Savaşı’nın çıkması.
 • Savaşın 25 yıl sürmesi ve bitiminde yarı yarıya çöle dönmüş bir dünya bırakması.
 • 2106 Yılında, 4. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve 1000 yıllık barış döneminin başlaması. Bugün için düşünülmesi bile zor olan olağanüstü buluş ve gelişmelerin ortaya çıkması. Yüksek bir yaşam düzeyi.
 • 3750 Yılında, yeni bir savaş ve o güne değin yaşanmamış ölçüde bir korku dalgası.
 • 3797 Yılında, son günün gelip çatması ve yeryüzü ile gökyüzünün yepyeni bir çevreye bürünmesi. İnsanoğlunun ölümsüzlüğe erişmesi.
 • Nostradamus’un dünyanın sonu, kıyamet ile ilgili gördüğü tarih, 3797.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ