Şinto dininde doğaüstü varlıklara verilen genel ad ...

Kami,
Kami kelimesi üst, yukarı anlamına gelir. Şintoizmin temelini Kami inancı oluşturur. Kami ilah, tanrı, tanrıça ve kutsal güç anlamlarında kullanılır. Hayat için önemli olan, rüzgar, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi şeylerin şeklini alan kutsal ruhlar kamidir.  

Bazı kamiler yerel olup sadece belirli bir yerin ruhu veya koruyucusu olabilir. Bazıları ise büyük doğal oluşumları, nesneleri ve işlemleri temsil ederler.

Dünya'nın en eski dinlerinden olan Şinto bir tür animizmdir ve bir diğer adı da kami no michi yani kami yolu, tanrı yoludur. Şinto inancında doğaüstü varlıklara, tapınma konusuna verilen addır. Japonlara göre Tanrı, Shin, yol ise To demektir. Buradan Tanrının yolu dedir. Çince Şen-tao kelimesinden gelir. Japonya’nın yerel inancı Şinto inancıdır. Çinlilerle ilişkilerinden Budizm'de Japon inançları arasına girmiştir. Şinto ve Budizm inançlarının birbiriyle bazı yönlerden iç içe girdiği görülür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ