Mısır, buğdaygiller familyasından tek yıllık otsu bitkiye verilen ad...

Ciles,
Lazut, 
Mısır, (Latince Zea mays). 
Mısır (İng. Indian corn, Frn. mais ).
Tahıl, Darı.
Buğdaygiller (Poaceae, Gramineae)  familyasındandır. Selüloz oranı düşük, lizin bakımından fakir, özellikle Karadeniz Bölgesinde tohumları için yetiştirilir. Tek yıllık otsu bu bitkinin gövdesi boğumlu ve kalındır. Şerit şeklinde yaprakları olup, mızrak biçimindedir. Boyu 2-3 metreye ulaşabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisidir. 

Meyvesine mısır koçanı denir.  Bir Mısır koçanı üzerinde 100-200 adet mısır tohumları somak üzerinde dizilmiş durumdadır. Mısırın tanesinden elde edilen nişasta, glikoz ve mısır özü yağının ekonomiye katkısı çok büyüktür. Ana vatanı Orta ve Güney Amerika, Meksika olup denizciler tarafından Avrupa’ya getirilmiştir. Ülkemize Mısır üzerinden gelmiş olduğundan dilimize de mısır olarak girmiştir. Mısır tane-darı olarak tüketilir. Ürün taze iken kömür ateşinde pişirilerek ütülür. Ütme mısır olarak çok lezzetlidir. Ayrıca yine taze iken koçanlar soyularak haşlanır. Tuzlanarak yenirse çok güzel olur. Esas fonksiyonlardan bir tanesi mısır özü yağı imalatıyla yağ olarak tüketilir. Sinemayı unutmamak gerekir. Seyredilen filmle müşterek tüketilen patlatılmış mısırdır. Bunun zevki de ayrı olmaktadır.

Ülkemizde mısır üretimi özellikle sulu tarım alanlarında ikinci ürün olarak mısır tarımı yapılır. Slaj (Silage) mısır olarak süt ve besi hayvanı yetiştiricileri için kaliteli, bol ve ucuz yem kaynağı olmaktadır. Silaj (silage) çok tarla bitkileri için yapılabilir. Yapım ürününe ve tipine bağlı olarak isim verilir. Yulaf için Oatlage, yonca için Haylage kullanılır.  

Çeşitleri;
Cin mısır (başka bir deyişle Patlak mısır), Tatlı mısır,  Şeker Mısır, Süt mısır, Unlu mısır, Mumlu mısır, Kavuzlu mısır, Çizgili mısır, Taş mısır, Atdişi mısır, Sert mısır, Slajlık Mısırdır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ