Herhangi bir konuda çok ileri gitme, taşkınlık, ölçüyü aşma anlamında eski bir kelime ...

İfrat,
Tefrit'in zıddı.
Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma.
Taşkınlık.
Haddinden geçmek. 
Pek ileri gitmek.
Takatinden ziyade iş vermek.
Tefrit karşıtıdır. Tefrit, ortalamanın yani vasatın çok altında kalmak, geride kalmak. Normalden aşağı olmak anlamında olup ifratın zıddıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ