"Eşeği saldım çayıra" dizesiyle başlayan nefesiyle tanınmış XVII.yüzyıl halk şairi ...

Kazak Abdal,
Asıl adı Ahmed. 
XVII. yüzyıl halk şairi.
Taşlamalarıyla ünlü bir Bektaşi şairi. 
Bazı kaynaklarda Romanya Türkleri’nden olduğu ve sakalını tıraş ettiği için "Kazak" mahlasını aldığı yazılır. Şiirlerindeki yergiler zaman zaman küfür düzeyine varır. 
Zahid denilen softalarla, medreselileri sert biçimde eleştirir.  Yalın ve sade bir dille yazdığı şiirleri hiciv örnekleriyle doludur. 

Günümüzde şiirleri hala güncelliğini korumaktadır.
Bektaşi şairlerinden olan Kazak Abdal, Denizli' deki dergahında yatmaktadır.

Bahse konu şiiri şöyledir;

Eşeği saldım çayıra   
Otlaya karnın doyura   
Gördüğü düşü hayıra   
Yoranın da avradını   
   
Münkir münafıkın soyu   
Yıktı harap etti köyü   
Mezarına bir tas suyu   
Dökenin de avradını   
   
Derince kazın kuyusun   
İnim inim inilesin   
Kefen dikmeye iğnesin   
Verenin de avradını   
   
Dağdan tahta indirenin   
Iskatına oturanın   
Hizmetini bitirenin   
İmamın da avradını   
   
Müfşidin bir de gammazın   
Malı vardır da yemezin   
İkisin meyyid namazın   
Kılanın da avradını   
   
Kazak Abdal söz söyledi   
Cümle halkı dahleyledi   
Sorarlarsa kim söyledi   
Soranın da avradını

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ