Sayrılık ...

Hastalık,
Sayrılık, ( İng. disease, Alm. krankheit, Fr. Maladie, Fr. Morbus, Fr. Mal. Maraz, dâ, sû ).
Aşırı düşkünlük, tutku.
Maraz,
Tutku,
Sayruluk,
Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyolojik görevlerin bozulması durumu, hastalık, maraz, esenlik karşıtı.
Aşırı düşkünlük, tutku.
Çeşitli dış faktörlerin etkisi sonucu vücudun bir bölümü veya tamamında normal fonksiyonun bozulması durumu.  
Çeşitli dış etkenlerin etkisi sonucu bedenin bir bölümü ya da tamamında doğal işleyişin bozulması durumu
Ruh sağlığının bozulması durumu. 
Nedeni, vücutta oluşturduğu değişimleri ve iyileşme olanağı bilinen veya bilinmeyen, karakteristik belirtiler ve bulgular dizisiyle kendini gösteren vücudun herhangi bir bölümü, organ veya sisteminin normal yapısı ve işlevlerinin kesilmesi veya sapması, sayrılık, maraz, rahatsızlık, 
Halk dilinde, 
İllet, 
Kem, 
Morbus, 
Toga.
Maraz,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ