Onama ...

Tasdik,
Uygun bulma,
Tasvip, Tasvib (Osmanlıca).
Münasib görmek. 
Uygun ve doğru bulmak.
Aşağı indirmek.
Onamak işi, uygun bulma, tasvip.
Tasdik etme, beğenme, doğru bulma, uygun bulma, onama, 
Tasvip etmek uy­gun bulmak, doğru bulmak.  
Benzer, uygun, lâyık, yakışır, yaraşır. 
Razı olma, resmi izi,
Kabul,
İzin,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ