Hükümdar, şef, efendi ...

Asub, 
Arapça: asüb. 
Eski dilde: asub,
Fransızca: chef,  
Hükümdar, şef, efendi.
Arı beyi.
Bey, Başbuğ.
Hakan.
Şef, 
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse.
Önder, Lider.
Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse.
Efendi, (Rumca: efentis).
Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse.  

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ