Hint müziğine özgü bir tür obua...

Şanay,
Obua, Orkestra da yer alan, çift kamışlı tahta üflemeli bir çalgı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ