"Sultan Güvercini" de denilen bir cins güvercin...

Hünkari,
Sultan Güvercini,
Anavatanının İzmir, Manisa çevresidir. Hünkari ırkı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Manisa'daki Şehzade saraylarında geliştirilmiştir. Hünkari adı bu nedenle verilmiştir. O dönemde sadece sarayda yaşayanlar tarafından yetiştirilmesine izin verilen bu kuşların bazıları halk tarafından yakalanarak gizlice mağaralarda yetiştirilmeye çalışılmıştır.

Temel olarak iki sınıfa ayrılırlar:
  • Blondinette (Gövde işlemeli) 
  • Satinette (Kanat ve kuyruk işlemeli)
Manisa ve İzmir de hala büyük bir ilgiyle karşılanan bu ırk ne yazıkkı Türkiye’de tükenmiştir. Ancak son zamanlarda bazı yetiştiriciler yurtdışından getirdikleri saf kan damızlıklarla bu geleneği yaşatmaya çalışmaktadırlar.

Hünkar güvercini anlamına gelen Hünkari adıyla anılan güvercinler özel öneme sahiptir. Bugün Oriental Frill adı ile anılan Hünkariler Blondinette ve Satinette tipleri ile ifade edilerek 12 renk çeşidi ile Amerika ve Avrupa’da özel dernekleri olan ve devletler arası yarışmalar ile estetik değeri en yüksek ırk olarak itibar görmektedir.

Hünkari ırkı ülkemizde farklı bakım ve yetiştirme olanakları istemesi, yeterince damızlık ve bilgi sahibi olunamaması nedeni ile sınırlı sayıdadır. Ancak kesin olan şudur ki Hünkari'nin nitelikleri ile tanışan her güvercin sever mutlak birkaç çift Hünkari besleme arzusu duyar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ