Madeni paraların tarihi ve tanımı ile ilgilenen bilim dalına verilen ad...

Numismatik,
Latince nümisma.
Madeni paraların tarihi ve tanımı ile ilgilenen bilim dalına kısaca Numismatik denir.
Para koleksiyonculuğu anlamında da kullanılır. Nümismatiğin en önemli nesnesi Sikke’dir.


Arkeoloji ve tarih araştırmalarında önemli rol oynayan Numismatik bilimi, en kesin anlamıyla, paraları bir nesne olarak incelemeye ve üzerine belirgin bir işaret basılmış, biçim ve işlev açısından özelleşmiş metal parçalarını saptamaya yönelik bilim dalı anlamında kullanılır. Bu bilim dalı; madeni paraların (sikkelerin) tarihsel geçmişi, taşıdıkları özellikler, basım teknikleri, basıldıkları madenlerin özelliği, üzerlerinde bulunan yazı ve figürlerin analizi, paranın basıldığı dönemin ekonomik, toplumsal ve siyasal yapısının araştırılması gibi çok değişik konuları kendisine ana konu olarak seçmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ