Gözlüklerin büyütme gücünü ölçmeye yarayan aygıt...

Dinametre,
Fr. dynametre.
Gözlüklerin büyütme gücünü ölçmeye yarayan aygıt. Büyütme gücü baktığınız nesnelerin ne kadar yaklaştırdığının tarifidir. 

Büyütme gücü ve çalışma mesafesinin yanı sıra görme alanı da çok önemli bir faktördür. Büyütme gücü yüksek gözlüklere teleskopik gözlük denir. Bir göz hastalığı sebebiyle veya gözdeki dejeneratif değişiklikler sonucu, özellikle ileri yaşlarda oluşan görme kaybı, kişinin yaşam kalitesini son derece olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Doğal görme yeteneğimiz bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor.

Optik'te bir merceğin veya aynanın optik gücünü (kırma gücünü) ifade eden birime Diyoptri Odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilir (1/f), Örneğin büyütme gücü 5 diyoptri olan bir mercek paralel gelen ışık huzmesini 1/5m = 20cm' ye odaklar.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ