Bağ ya da bahçe çevresine çalılardan yapılan çit ...

Pardı,
Bağ, bahçe çevresine çalılardan yapılan çit.
Duvar,
Yaşken kesilmiş meşe dalı.
Değnek, ince ağaç dalı. 
Çit yapmakta kullanılan dilme, ince, uzun sırık. 
Parça (ağaç, odun, kereste vb. şeyler için). 
Toprak damlı evlerde tavana konulan ağaç, kiriş. 
Damlarda merteğin üstüne konulan tahtalar.

Damlarda üstüne toprak yığılan kaba yontulmuş iri ağaçlar. 
Dama konulan çalı ya da pırnal ağaçlarının saçak işini gören uzantıları. 
Ağaç kütüklerinin yarılmasıyla elde edilen odun. 
Bahçe çevresine dikilen kazık. 
Yanmış odun. 
Ardıç ağacının iri yarılmış parçalarından her biri.
Fırının, tandırın içini temizlemekte kullanılan sopanın ucuna bağlanmış bez parçası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ