Topluluğu kaplayan ani dehşet duygusu, korku ...

Panik, 
Fransızca panique.
Ürkü,
Korku, heyecan. 
Topluluğu saran korku,
Bela, musibet, kargaşalık, panik.
Ani dehşet duygusu, büyük korku.
Ani dehşet duygusu, büyük korku, ürkü.  

Panik sözcüğünün başka anlamları:
Küçük köpek, fino köpeği.
Domuz yavrusu.

Panikatak; 
İngilizce panic attack.
Aşırı heyecan veya korku sebebiyle içine kapanma ya da normal olmayan davranışlarda bulunma.
Aşırı korku, heyecan dolayısıyla saldırgan, telaşlı davranışta bulunma veya içine kapanma.

Niğde yöresinde ürkü kelimesi çekingenlik anlamında kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ