Çok sayıda satıcıya karşılık alıcı sayısının tek olduğu piyasa sistemi ...

Monopson,
Monopsoni,
Tek alıcı tekeli,
Tek alıcının birden fazla satıcının olduğu bir piyasaya hakim olduğu iktisadi bir durumdur. Monopoliye benzer fakat monopsonide satıcı yerine alıcı tektir.
Belirli bir piyasada, belirli bir malın birçok satıcıya karşı sadece bir tane alıcısının bulunmasıdır.
 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ