Çok sayıda alıcıya karşı iki satıcı arasındaki rekabet piyasası ...

Düopol,
Çiftel piyasası,

Çok sayıda alıcı karşısında sunumun iki satıcı tarafından yapıldığı ve bu iki satıcının birbirlerinin üretim kararlarından etkilendiği piyasa türü.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ