Eski dilde cuma ya da bayram gününe verilen ad...

Azine, 
(Farsça).
Cuma veya bayram günü.

Eski Dilde Bayram


Bayram günü, 
Bayram.
İd,
İd (Arapça).
Eid (Farsça). 
Bayram,
Özel olarak kutlanan gün.
Bir dinde mübarek addolunan gün. 
Ulusal veya dinsel bakımdan önemi olan, kutlanan gün.
Sevinç, neşe.

Kaşgarlı Mahmud bayram kelimesinin kökenini Divan-ı Lugati't-Türk'te, bezram olarak açıklamış. İran'da Farsça, sevinç ve eğlence günü anlamında kullanılmış. Farsça'ya da eski Türkçe'den geçtiği rivayet olunur. Arapça ve Süryanice'de bayram kelimesinin karşılığı iyd. Aslında tekrar dönmek anlamına gelen avd, avdet etmekten türetilmiş. Bu anlamda sadece sevinçlerin yıl dönümleri değil kederlerin de yıl dönümlerini kapsıyor.

Kurban Bayramı, Arapça: عيد الأضحى; İd al-Aḍḥa,
Ramazan Bayramı,  Arapça: عيد الفطر Ayd-ül Fitr,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ