Deriden yapılan kalkan...

Daraka, 
Derk-Edrak-Dırak, (Osmanlıca).
Deriden yapılmış olan kalkan.
Eski dilde deri kalkan.
Kalkan,
Ok, kılıç vb. silahlardan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık. 


Toplum olaylarında güvenlik görevlilerinin çeşitli saldırı araçlarından kendilerini ve başkalarını korumak için kullandıkları, özel olarak yapılmış korumalık. 
Kayıtlarda rastlanan kalkanlar üç gruba ayrılabilir: 
İlk grup yalnızca askeri amaçlarla kullanılan bezemesiz kalkanlardır. 
İkinci grupta savaşta ya da törenlerde kullanılan göbekligi metal kısımları perçin başları ya da plakaları sade veya bezemeli kalkanlar vardır. 
Üçüncü grup ise simgesel anlam taşıyan ve yalnızca törenlerde kullanılan simli kumaşla kaplı işlemeli altın gümüş kaplamalı ve kıymetli taşlarla bezeli kalkanlardan oluşur.

 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ