Ankara keçisinin yünü kahverengi ya da siyah olan türü...

Alatya,
Ankara keçisi, 
(The Angora Goat).
Ankara keçisinin yünü kahverengi veya siyah olan türüdür. Tiftik keçisi, ince, uzun, kıvırcık, ipek gibi yumuşak kılları vardır. Ankara keçisi, ince yapılı, küçük bir hayvandır. Erkeklerinde ve bazı dişilerinde sakal vardır. Boynuzlar, tekelerde kalın ve dipleri birbirine yakın, dişilerdeyse ince ve dipleri birbirinden ayrıktır. 

Boynuzsuz olanları da vardır. Kulakları uzun ve sarkıktır. Ankara keçisinin rengi beyazdır. Güneydoğu Anadolu’da yetişenler arasında gümüşi, siyah ve kahverengi olanlarına rastlanır. Ankara keçisinin kılları çok ince, parlak, kıvırcık ve lüle lüle birleşmiştir. Kıllarının uzunluğu 25-30 sm’yi bulur. Ankara keçisinin ağırlığı 35-40 kg’dır. Yalnız tiftiği için yetiştirilir. 

Yılda bir defa nisan ayında kırkılır. Ortlama 2-3 kg tiftik verir. Tekesinden 3-6 kg alınabilir. En iyi tiftik oğlağından elde edilir. Sütü çoğu zaman sağılmaz, yavruya bırakılır. Eti, kıl keçisine göre daha lezzetli ve kokusuzdur.

Ankara keçisi denilen ırk Sümerler’ den beri bilinmektedir. Sümer yazıtlarında sözü edilen güzel ve ince tüylü keçi, vücut yapısı, kılları ve boynuzları bakımından bugünkü Ankara keçisini andırır, ihtimal Sümerlerin Orta Asya’dan getirdikleri bu keçi türü, iklim şartlarının elverişsizliği yüzünden zamanla ortadan kalkmıştır. Buhara ve Keşmir gibi yakın ırkları da olan bu keçi M.Ö. VI IX. yüzyıllarda Fırat’ın doğusunda yetiştirilmekteydi.    

Türkiye 1838 yılına kadar tiftik ihraç eden tek ülkeydi. İngilizler, ilk defa 1838 yılında, Güney Afrika’ daki Cap sömürgesinde üretmek için damızlık keçi götürme iznini aldılar. Çeşitli yerlere götürülen damızlıklardan, yalnız Güney Afrika, Avustralya ve Amerika’ya götürülenler, elverişli iklim şartları bulunduğu için çoğaldılar. Türkiye’de, Ankara çevresinden başka Mardin, Siirt, Muş gibi doğu illerinde de tiftik keçisi yetiştirilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ