Kutsal sayılan hayvanlara din bakımından saygı duyma...

Animalizm, (İng. animalism).
Hayvan kutsama.
Avcı kültürlerde ve avcılıkta görülen, avcıyla hayvan arasındaki büyüsel, gizemsel ve dinsel sıkı ilişki; bu ilişki çevresinde toplanan büyüsel ve dinsel işlemler.

Başta totem düşüncesinin hâkim olduğu dinî gelenekler olmak üzere, çeşitli dinlerde görülen hayvanların kutsallaştırılmasına dayalı kült. 

Animalizm, hayvanlarla onları avlayan insanlar arasında büyük bir bağ olduğu inancıdır. Bu inanç, hayvanda insanca bir öz bulunduğu inancına bağlıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ