Bir dini ya da inancı topluma yayma çabası...

Proselitizm,
İhtida hareketi,
Bir dinden diğerine geçme hareketidir. Bir dinden diğer bir dine girme hareketinin genel adıdır. Bu terim daha çok başka dinlerden İslam dinine girme demek olan ihtida karşılığında kullanılmaktadır. Ancak her durumda proselitizm' in gönüllülük esasına dayalı din değiştirme gibi yorumlanmaktadır.

Proselitizm insanların bilgisizliğinden ve ekonomik sıkıntılarından faydalanmak suretiyle din değiştirmeleri karşılığında iş vaat etmek, hediye ve para verme gibi yöntemlerle bir kişinin ya da teşkilatın dinini yayma gayreti olarak yorumlanmalııdır.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ