İstanbul’daki, 1842’de kurulan Polonezköy’ün ilk adı...

Adampol,
Adamköy,

Polonezköy,
Köyün adı, kurucusunun adı Adam’dan Adamköy (Lehçe: Adampol) olarak türetilmiştir.

Polonezköy tarihi adıyla anılan Adampol, 1830 yılında Polonya Ayaklanmasında Hükümet Başkanı, daha sonra Polonya göçmenlerinin siyasi lideri olan prens Adam Czartoryski tarafından 1842 yılında kuruldu. 

O zamanlar Polonya siyasi göçünün merkezi Paris’ti, prens Adam Czartoryski’nin amacı ise ikinci bir siyasi merkezi Türkiye’de kurmaktı. Bu amaçla Michal Czajkowski’ yi temsilcisi sıfatıyla Türkiye’ye göndermiş. Türkiye’de 1850 yılında İslamiyet’i kabul ettikten sonra Mehmed Sadık Paşa olarak tanınan Czajkowski ise Türkiye’de faaliyette olan Lazaryen rahiplerden  ormanlık bir araziyi satın almış.

Gelecekte bu arazi Adampol olarak kurulmuş. İlk başta ancak 12 kişinin oturduğu köye sonraki yıllarda, en çok geliştiği dönemde 220 sakin yerleşti. Yıllar geçtikçe Polonezkoy - Adampol gelişti, köyün nüfusu 1830 Polonya Ayaklanması ve 1853 Kırım Savaşına katılan askerlerin yanı sıra Sibirya sürgünü ve Çerkez esaretinden kaçan Polonyalılarla arttı.

İlk Polonezkoy sakinleri çiftçilik, hayvancılık ve ormancılıkla meşguldü. Daha II. Dünya savaşı öncesinden başlayarak ilk tatilciler Polonezkoy’e gelmeye başladı. 

1938 yılında Polonezkoy sakinleri TC vatandaşı oldular.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ