Bayrağın uçkurluk karşısındaki kenarı....

Uçum,
Bayrak, belirtilen standartlarda, al zemin üzerine beyaz ay yıldız konmak suretiyle kumaşlardan yapılır. Bayrağın boyu, eninin bir buçuk katıdır, Ay ve yıldızın meydana getirilmesi için çizilen çemberlerin merkezleri eksen üzerinde bulunur.

Uçkurluğun genişliği, Bayrak eninin otuzda biridir. Bayrağın eni, 50 santimetre veya katlarıdır. Binek taşıtlarına çekilecek Bayrağın ebadı 20x30 santimetredir. Yere dikilecek direğin yüksekliği, en az üç metre olacak ve Bayrak uçum alt ucunun yere sürünmesine imkan vermeyecektir.

Bayrak ile ilgili terimler;
Uçkurluk:
Bayrağın, ipin geçeceği, beyaz kumaştan, Bayrak enince yapılmış bölümüdür.
Uçum kenarı, Bayrağın uçkurluk karşısına gelen kenarıdır ve ayın ağzı uçum yönüne bakar,
Uçkurluk dış kenarı, uçkurluğun direğe gelen kenarıdır. Boy, uçkurluk dış kenarıyla uçum kenarı arasındaki uzaklıktır. Bayrak merkezi, Bayrak dikdörtgeninin köşegenlerinin kesiştiği noktadır.

Bayrak direği; 
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk, gönder. Bayrak, bakım, onarım ve yenisiyle değiştirilmesi için sabah veya akşam alacakaranlık zamanında törensiz olarak indirilir ve çekilir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ