Tarih öncesi çağlarda tanrılara adak olarak sunulan küçük heykelciklere verilen ad.. .

İdol,
(Fr. idole).
Put,
Çok tanrılı dinlerde tapınılacak nesne. Örnek alınan, en çok hayranlık duyulan kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ