Cam üretimi ve sanayide kullanılan soda külü...

Trona,
Soda külü,
Sodyum karbonat,
Trona adıyla bilinen bir inorganik maddedir. Cam, sabun, boya, pigment, kâğıt ve pulp imalatında, tekstil, ecza ve kimya sanayinde, demir dışındaki metallerin metalürjisinde ve petrol rafinasyonunda kullanılır.

Trona minerali, Na2CO, NaHCO3, 2H2O formülüyle gösterilir ve tabiatta bu haliyle bulunur. Yoğunluğu 2.14 gr/cm3 sertliği ise 2,5 dür. Kireçtaşının ki ile aynı. Suda köpüren ve çözülen tronanın rengi beyaz, sarı, yeşil ve kahverengi olup, mineral, saydam, yarısaydam ve mat özelliklerde olabilir.

1979 yılında MTA tarafından yapılan kömür arama sondajları sırasında bulunmuş olan Beypazarı Trona Yatağı (tabii soda külü), ABD-Wyoming’deki rezervlerden sonra dünyanın ikinci büyük rezervine sahiptir. Madenin çıkartılıp, işletilmesi ve ekonomiye kazandırılması maksadıyla 1998 yılında ETİ SODA A.Ş. kurulmuştur.

Beypazarı Trona cevherinden nihai ürün olarak ‘’Ağır Soda Külü’’ üretilmektedir. Ağır Soda Külünün kullanıldığı ana endüstri kolu cam sanayiidir. Soda Külü cam karışımında silisten sonra gelen ikinci ana hammaddedir. Soda tüketiminde ikinci sırada kimya sanayii gelmekte, ayrıca deterjan, kağıt, alüminyum üretimi gibi birçok alanda da kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ