Refik Halit Karay'ın mizah yazılarında kullandığı takma ad...

Kirpi,
Refik Halit Karay'ın mizah yazılarında kullandığı takma ad.
Kalem adındaki mizah dergisinde de Kirpi takma ismiyle (müstear) siyasi mizah yazıları yazdı.
Refik Halit Karay,
(D. 1888 - Ö. 1965),
Türk roman ve öykü yazarı.
Özellikle hiciv, mizah, deneme, fıkra ve hatıra (anı) türünde eserler yazmıştır.

Vezneciler Şemsül-Maarif ve Göztepe Taş Mektep'te öğrenim gördü. Galatasaray Lisesi ve Hukuk Mektebi'ni yarıda bıraktı. Maliye Merkez Kalemi'ne katip olarak girdi. 1908 yılında Servet-i Fünun'da ve Tercüman-ı Hakikat'te çalışmaya başladı. Son Havadis adıyla bir gazete kurdu, 15 sayı yayımladı. Fecr-i Ati Topluluğu'na katıldı.

Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesinden sonra Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik'te sürgün hayatı yaşadı. 1918 yılında İstanbul'a döndü. Robert Kolej'de Türkçe öğretmenliği yaptı. Vakit, Tasvir-i Efkar ve Zaman gazetelerinde makaleleri yayımlandı. Damat Ferit Paşa'nın dostluğu sayesinde, mütarekeden hemen sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na katıldı. 1919 yılında Posta ve Telgraf Umum Müdürü olarak görevlendirildi. İzmir'in işgalinden sonra Anadolu Hareketiyle İstanbul Hükümeti arasında yaşanan telgraf krizinde İstanbul Hükümetini tuttu. İstanbul'un düşman işgalinden kurtarılışının ardından 1922 yılında Beyrut'a kaçtı. 1938 yılında af çıkınca yurda döndü.

Refik Halit Karay’ın Eserleri;
Hikayeleri;
Gurbet Hikayeleri,
Memleket Hikayeleri,

Romanları;
Ay Peşinde, Ayın On Dördü, Anahtar,
Bir İçim Su, Bugünün Saraylısı,
Çete (1940) ,
Deli, Dişi Örümcek, Dört Yapraklı Yonca
Ekmek Elden Su Gölden,
İstanbul'un İçyüzü ( 1920), İki Cisimli Kadın, İkibin Yılın Sevgilisi,
Kadınlar Tekkesi, Karlı Dağdaki Ateş, Kadınlar Tekkesi,
Nilgün (1950)
Örümcek,
Sürgün, Sonuncu Kadeh,

Üç Ne­sil Üç Hayat,
Yezidin Kızı (1939), Yeraltında Dünya Var, Yüzen Bahçe, Yerini Seven Fidan,Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ