Doğan kuşunun erkeği...

Baz,
Boz Doğan,
Açık arazilerde, genellikle yerde ya da alçak direklerde, bazen de ağaçlarda tüneyen, küçük ve bodur bir doğandır. Kafası karedir. Kanadı dip tarafında oldukça geniştir ve ucuna doğru sivrileşir, bazen erkek atmacayı andırabilir. Hızlı ve derin kanat vuruşları ile alçaktan, süratli ve düz uçarken birkaç süzülme yapar; avını neredeyse kapalı durumda olan kanatlarını bir içeri bir dışarı hızla vurarak kovalar.

Kartalgiller ailesinin Falco cinsinden ve gündüzyırtıcısıgiller ailesinin Circus cinsinden 60 kadar yırtıcı kuşun ortak adı. Doğanlar Türkiye’nin farklı yörelerinde ve farklı bilimsel sınıflandırmalarda başka başka adlarla anılırlar. Bu nedenle, türlerinden söz ederken, elden geldiğince türe verilen bütün adları belirtmek daha doğru olur.

Türkçe’de daha çok delice doğan ya da yalnızca delice ortak adıyla anılan circus cinsinin Türkiye’de yaşayan dört türü vardır: Kızıldelice, sazdelicesi ya da kızıldoğan (C.aeroginosus), ekin delicesi, saz delicesi , gökdoğan ya da gökçe toygun (C. cyaneus), çayır delicesi ya da çayır doğanı (C. macrourus).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ