Gemi ...

Sefine, 
Arapça Sefine, 
İng. Ship, vessel.
Şilep,
Vapur,
Tekne,
Gemi, 
Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.

Tonajı ve adı ne olursa olsun denizlerde ve iç sularda su ürünleri araştırmasında, istihsalinde, naklinde, işlenmesinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, sal, mavna gibi vasıtalarla buharlı veya motorlu bilumum yüzer araçlar. Deniz, nehir ve göllerde yük ve yolcu taşımak maksadıyla kullanılan araçlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ