Deniz Kuvvetleri’nde bir rütbe...

Amiral, 
Fr. Amiral, 
Alm. Admiral, 
İng. Admiral.
Rütbesi general ile aynı olan deniz subayı.
Osmanlılarda, Derya Beyi Amiral demektir.
Rütbeler;
Büyük Amiral, Kara ve Hava kuvvetlerindeki mareşal rütbesine eşdeğerdir.

Osmanlı Devletinde büyük amiral rütbesi 1538 Preveze Deniz Savaşındaki başarısından dolayı Osmanlı Kaptan-ı deryalarından Barbaros Hayrettin Paşa'ya Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmiştir. İzmir’in ilk fatihi ve Anadolu Selçuklu Devletinin müstakil İzmir Beyi Çaka, Türklerin ilk amiralidir.
Türkiye tarihinde büyük amirallik rütbesi hiç kazanılmamıştır. 

Rutbeler;
Oramiral, Koramiral, Tümamiral, Tuğamiral. 
Her rütbede bekleme süresi dört senedir. Bu zaman sonunda amiral bir üst rütbeye terfi edebilir.
Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen, Asteğmen.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ