Fide dikerken kullanılan ucu çatallı çubuk...

Dikeleç,
Dikeç,
Küçük ve ucu sivri kazık
Fide dikerken kullanılan ucu çatallı çubuk
Fide dikiminde çukur açmaya ve fide dikmeye yarayan sivri uçlu araç.
Fide veya fidan dikilen yere ise arık denir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ