Newton’un kütleçekim yasasından yola çıkarak Güneş Sistemi’nin kararlılığını göstermiş ünlü Fransız matematikçi ve astronom...

Laplace,
Marquis Pierre Simon de Laplace. 
(1749-1827). 
Fransız matematikçisi.
Matematiğin bir çok dallarında önemli çalışmaları vardır. Diferansiyel denklemler, potansiyeller teorisi, olasılıklar teorisi, astronomi, mekanik, fizik gibi dallar yer almaktadır.
Laplace, 23 Mart 1749 tarihinde bir köyde doğdu.

Laplace, kendisini çok erken matematiğe verdi. Yaşadığı Beaumont'ta bulunan askeri okula devam etti. Laplace, okulu bitirdikten sonra Paris'teki askeri okula matematik öğretmeni olarak atandı. İşte bu sırada Laplace, Newton'un genel çekim kanununun güneş sistemine uygulaması adlı büyük eserini verdi. Astronom matematikçi olduğu için, kendisine Fransız Newton' u denmiştir. 

Olasılıklar kuramının kurucusudur. Laplace Şeytanı olarak anılan bu düşünce geleceğin tamamiyle geçmişteki etkilerden meydana geldiğini savunan determinizmden doğuyor. Öyle ki determinizm özellikle de Laplace' dan sonra yüzyıllar boyu bilim insanlarının sadık kaldığı ilke oluyor. Zaten bilimsel deneylerin doğasında da belli etkileri kontrol altına alarak madde ve canlıların tepkilerini önceden tahmin edebilme düşüncesi yatıyor. Laplace, son günlerini Paris yöresinde Arcueil' de geçirmiş. 5 Mart 1827 yılında yetmiş sekiz yaşında ölmüştür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ