Tanelerin içini kurum karası bir tozla dolduran ekin hastalığı...

Rastık,
Hastalık buğday ve arpa bitkilerinde çiçeklenme evresinde görülür. Bütün başak siyah bir toz yığını haline dönüşür. Bu hastalık sporları rüzgar, yağmur v.s. ile çevreye yayılarak buğday ve arpa başakları çiçekleri üzerine gelir. Uygun koşullarda çimlenerek misel oluştururlar. Bu miseller tohum taslağını deler ve embriyoya kadar ilerleyerek yerleşir. Enfekte olmuş taneler sağlam tanelerden ayırt edilemezler. Bu hastalıklı taneler ekildiğinde tohumlar çimlenirken embriyo içindeki misellerde gelişmeye başlar. Bitkinin sapı içinde başağa kadar ulaşır, taneler siyah sporla dolar. Daha sonra taneleri çevreleyen zar patlayarak sporlar çevreye yayılır. Geride başak ekseni kalır. 

Daha ziyade buğdaygillere arız olur. Kuru ziraat yapılan bölgelerde kışlık buğdaylarda daha çok görülür. Alkali topraklarda hastalık daha etkendir. En belirgin başaklanma dönemindedir. Bitki vaktinden erken sararır ve beyazlaşır. Başak tane tutmaz veya taneler cılız kalır. Bazen başak vermeyebilir. Sap, yaprak ve başakta hızlı bir beyazlaşma görülür. Verim kaybı, hastalığa yakalanmış başak sayısına bağlı olarak değişir. Rastık Hastalığı ile mücadelede, hastalığın görülmediği tarlalardan tohumluk alınmalıdır. Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir. Mümkünse kışlık buğdayların ekimi geç, yazlık buğdayların ise erken yapılmalıdır. Ayrıca tohum ilaçlaması yapılarak mücadele edilebilir. İlaçlama işlemi selektör veya ilaçlama bidonlarında yapılmalıdır.

Rastık Hastalığı

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ