Elam Krallığı’nın başkenti...


Sus,
Susa, 
İlk Çağ’da, Elam Krallığı, Mezopotamya’ da Dicle Nehri’ nin batısında, Sümer Ülkesinin doğusunda bir bölgede kurulmuştur.  
Bölgenin en ünlü ve büyük şehri Sus olup krallığın başkentidir. 
Elam dili (Elamca) Asya kökenlidir.   

Diğer şehirleri;
Avan,
Ansan,
Simaş,
Sus bölgesi, siyasi bakımdan İran, coğrafî bakımdan Mezopotamya Ovasını kapsaması nedeniyle, çeşitli yerlerden gelen kültürlerden, büyük ölçüde etkilenmesine yol açmıştır. Yarı efsanevi metinlerde III. binyıldan başlayarak Elamlıların adı geçer. Avan Hanedanı’ ndan iki Elamlı kral Akad Kralı Sargon’a karşı savaştılar. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ