Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa'da yaşayan büyük veli...

Emir Sultan,
Adı, Muhammed, lakabı Şemsüddin'dir. Osmanlı' ların kuruluş devrinde Bursa'da yaşayan veli. 
Babasının adı Ali' dir.
1368 (H.770) senesinde Buhara'da doğdu. Ona, Buhara'da doğduğu için Muhammed Buhari denildi. 

Seyyid olduğu için Emir Buhari, Yıldırım Bayezid Hanın damadı olduktan sonra da Emir Sultan denildi. Emir Sultan 17-18 yaşlarında babasını kaybetti. Babasının vefatından sonra Buhara'da kaldı. 

Aldığı ilahi emir üzerine Mekke'ye gitti. Hac yaptıktan sonra Medine'ye geçti. Medine'de kalacak bir yer bulamadı. Seyyidler için ayrılmış bir odada kaldı. Emir Sultan'ın gördüğü bir rüyada Hazreti Ali tarafından, Rum iline gitmesi ve önünde, ilerleyen nurdan üç kandili takip etmesi ve o kandiller nerede gözünden kaybolur ise orada kalması hatta mezarının da orada olacağı, dediği rivayet olunur. 

Bunun üzerine Emir Sultan uykudan uyanınca Medine'den yola çıkıp Rum iline doğru yola çıktı. Hazreti Ali' nin dediği gibi, üç kandil ona kılavuzluk etti ve Bursa'ya geldi. Burada kandiller gözünün önünden kayboldu. Emir Sultan bçylece, Bursa'ya yerleşti. Bursa'nın en önemli mimari yapılarından olan Emir Sultan Camii, Yıldırım ilçesindedir. Bursa'nın doğusunda aynı adı taşıyan mahallede Emir Sultan mezarlığının yanındadır. Cami ilk yapıldığı zaman tek kubbeli iken 1507 yılında avlu ve üç kubbeli revak eklenmiştir. Camii 1795 yılında tamamıyla yıkılmıştır. 1804 yılında III. Selim camiyi aynı plan üzerine yeniden kurmuştur. 1855 depreminde hasar gören cami 19. yüzyılda tamir edilerek harap olmaktan kurtarılmıştır.

Emir Sultan 1430 (H.833) senesinde Bursa'da veba hastalığından 63 yaşında vefat etti. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ