Bilginin kaynağını, özelliğini, yöntemini ve sınırlarını araştıran felsefe dalı...

Epistemoloji,
Fr. epistemologie,
İng. epistemology.
Bilgi kuramı. 
Bilimin, hatta bilimlerin incelenmesi kısaca epistemoloji demektir. Daha çok yirminci yüzyıl başındaki bilimsel ve felsefi literatürün içinde kullanım alanı bulmuş. 


Bu yeni kavram, bilginin kaynağı, doğası, doğruluğu ve sınırları inceleyen, bilgiyle ilgili sorunları araştıran bir felsefe dalıdır. Yunanca episteme; bilim, logos; öğreti demektir. Epistemoloji, Bilim öğretisi olarak kullanılıyor.

Bilimlerin koyduğu sorunları inceleyen felsefe dalıdır. Bilim felsefesi ile eşanlamlıdır. Almancada da epistemoloji, bilgi öğretisi, anlamında kullanılır. Ancak az kullanılan bir terimdir. İngilizce konuşan ülkelerde Bilgi Kuramı anlamında kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ