Her kovanda bir tane bulunan kraliçe arı...

Bey,
İng. queen.
Arı, termit ve karıncalar gibi sosyal böceklerde üreme yeteneğinde olan dişi.
Arı, termit ve karınca sosyetelerinde görülen ve üreme yeteneğinde olan dişi. 
Arı sosyetelerinde buna ayrıca arı beyi de denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ