Güney Amerika’da yaşayan ve dünyanın en güçlü kuşu kabul edilen dev kartal...

H
arpi,
Harpia,
Harpiya kartalı.
Amerikan Harpy Kartalı.
Güney Amerika’da yaşayan ve dünyanın en güçlü kuşu kabul edilen dev kartal. 
Güney Amerika’ da yaşayan Harpia ve Filipinler’de yaşa­yan Pithecophaga gibi korkunç gagaları olan bazı kartal türleri may­mun avlamada uzmanlaşmış dev kartallardır.  Panama'nın yerel kuşu olarak simgeleşmiştir. 

Kartal,
İngilizce, Eagle.
Fransıza, Aigle.
Almanca, Adler.
Latince, Aquila.
Kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri, yırtıcı bir tür kuş (Aquila). Kartal, kartalgiller (Falconidae) ailesinden bir kuş. Yırtıcı kuşların en büyüğüdür. Kartal, genelde dağlık ve ormanlık alanlarda yaşar. Etçil bir kuştur. Uzun ve kıvrık gagalı geniş kanatlı bir hayvandır. Dünyada uçarak en yükseğe çıkabilen kuş türüdür. Görme yetileri çok gelişmiş. Aile yaşantısı vardır. Ömürleri boyunca tek eşle yaşarlar ve aynı yuvayı kullanırlar. 

Kartal, yaradılışları gereği, güçlü ve kendinden emin tavrı, asil duruşu sebebiyle birçok ülkenin, siyasi partinin, futbol kulübünün sembolü haline gelmiştir. Ayrıca tarihte birçok büyük devlet din ve devlet işlerini temsil etme anlamına gelen çift başlı kartal figürünü sembol olarak kullanmışlardır. Kartal gücün simgesidir.

Kartal Türleri:
Ak başlı kartal, Ak kuyruklu kartal (Haliaetus albicilla), Ak karınlı deniz kartalı, 
Altın kartal (Aquila chrysaetos),
Aquila,
Bağırgan kartal, Balık kartalı (Pandion haliaetus).
Bozkır Kartalı, Büyük orman kartalı.
Deniz kartalı
Esmer kartal
Gurney kartalı (Mollusk kartalı),
Harpiya kartalı,
İberik ırkı (Endülüs’te Guadalquivir ırmağının kıyılarındaki ba­taklıklarda bulunur)
Kama kuyruklu kartal, Kaya kartalı, Kel kartal.
Kızıl karınlı kartal, Küçük kartal,
Maymun yiyen kartal
Şah Kartal, (Aquilaheliaca) İspanya’da ve Balkanlar’da yaşar.
Tavşancıl Yılan Kartalı,
Yılan kartalı (Circaetus gallicus)
Verreaux kartalı,
Wahlberg kartalı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ