Genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri, yırtıcı bir tür kuş ...

Kartal,
Aquila,
Falcon,
İngilizce: Aquila, Eagle,
Fransızca: Aigle,
Almanca: Aadler
Latince, Aquila.
Türki Cumhuriyetlerinde; Gartal, Börköt, Bürkit, Bürküt.

Kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri, yırtıcı bir tür kuş (Aquila). Kartal, kartalgiller (Falconidae) ailesinden bir kuş. Yırtıcı kuşların en büyüğüdür. Kartal, genelde dağlık ve ormanlık alanlarda yaşar. Etçil bir kuştur. Kanatları uzun, kuvvetli gagasının ucu iyice kıvrık, ayakları parmaklarına kadar tüylerle kaplı, sağlam yapılı, zararlı hayvanları yiyerek tabiatta denge unsuru olan, çok büyük yırtıcı kuş. Dünyada uçarak en yükseğe çıkabilen kuş türüdür. Görme yetileri çok gelişmiş. Aile yaşantısı vardır. Ömürleri boyunca tek eşle yaşarlar ve aynı yuvayı kullanırlar.

İlkellerin efsanelerinde, inanmalarında, dinsel yaşamlarında ve sanatlarında doğaüstü ve tanrısal güçlerle donatılmış olarak nitelendirilen; türlü olayların habercisi olduğuna inanılan ve totem hayvanları arasında önemli bir yeri bulunan kuş.

Kartal, yaradılışları gereği, güçlü ve kendinden emin tavrı, asil duruşu sebebiyle birçok ülkenin, siyasi partinin, futbol kulübünün sembolü haline gelmiştir. Ayrıca tarihte birçok büyük devlet din ve devlet işlerini temsil etme anlamına gelen çift başlı kartal figürünü sembol olarak kullanmışlardır. Kartal gücün simgesidir.

Kartal Türleri:
Ak başlı kartal, Ak kuyruklu kartal (Haliaetus albicilla), Ak karınlı deniz kartalı,
Altın kartal (Aquila chrysaetos),
Aquila,
Bağırgan kartal, Balık kartalı (Pandion haliaetus).
Bozkır Kartalı, Büyük orman kartalı.
Deniz kartalı
Esmer kartal
Gurney kartalı (Mollusk kartalı),
Harpiya kartalı,
İberik ırkı (Endülüs’te Guadalquivir ırmağının kıyılarındaki ba­taklıklarda bulunur)
Kama kuyruklu kartal, Kaya kartalı, Kel kartal.
Kızıl karınlı kartal, Küçük kartal,
Maymun yiyen kartal,
Sakallı kartal.
Şah Kartal, (Aquilaheliaca) İspanya’da ve Balkanlar’da yaşar.
Tavşancıl Yılan Kartalı,
Yılan kartalı (Circaetus gallicus)
Verreaux kartalı,
Wahlberg kartalı.

Kartal sözcüğünün yörelere göre diğer anlamları;
Yaşlı erkek manda.
Patates.
Çok yaşlı manda.
Bir takımyıldızın adı.

Kartal; 
İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.

Griffin (gryphon):
Kartal başlı, aslan gövdeli ejderha.

Kartal ağacı (Yalancı ödağacı, Kalembek): 
Hindistan'da, Doğu Asya ve Malaya adalarında yetişen, dulaptal otugillerden, bir ağaçtır. Yaz, kış yapraklarını dökmez. Meyveleri, armut biçimindedir. Ağacın odunu ve kabuğu yarılınca, hoş bir kokuverir. Odunu öd ağacı gibi kokan bir ağaçtır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ