Yapılarda yayvan kemer...

Sepetkulpu, 
İngilizce: basket-handle vault.
Yayvan kemer,
Bursa kemeri,
Basık kemer veya tonoz.
Bursa kemeri tabir edilen Sepetkulpu bir çok yapıda süs unsuru olarak kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ