Kalınca ve açık samanrenginde, yarı mat bir kağıt türü...

Abadi 
Farsça(ﺁﺑﺎﺩﻯ) 
Hint abadisi de denilir. 
Eskiden kullanılan kağıtlardan birinin adıdır. 
Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir tür yazı kağıdı.
Hindistan'ın Devletabad kentinde yapıldığı için abadi adı verilir. Sarımtırak güzel bir kağıttır. Parlak bir tür yazı kağıdıdır. 

Eskiden hattatların pek makbul tuttukları, ipekten yapılmış bir nevi yazı kağıdı.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ