Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış ya da kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy ya da körfez...

Körfez,
Lagün,
Fr. lagune,
İng. lagoon.
Bir kıyı dili ile önü kapanmış, kıyısından küçük bir ayakla denize yine bağlı kalsa da, artık bir göl durumuna dönmüş eski körfez.
Deniz kulağı; karaların denize uzanan kısmı, burun. Denizle irtibatlı ve denizin etkisi altında bulunan göller.

Dalga ve akıntıların birlikte oluşturduğu kıyı oklarının bir koy veya körfezin önünü kapatması sonucunda oluşan göllerdir. Bu göllerin bir çok yerde deniz ile bağlantısı kesilir. Bu göllere örnek olarak, Marmara denizinde yer alan Küçük ve Büyük Çekmece gölü ile Terkos gölü verilebilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ