Varoluşçuluğun kurucusu kabul edilen ünlü Danimarkalı filozof...

Kierkegaard, 
Soren Aabye Kierkegaard, 
1813-1855 yılları arasında yaşamış olup, varoluşçu felsefenin öncüsü olarak tanınan Danimarka' lı filozof ve Teolog. Varoluşçuluğun öncülerinden sayılır. Varoluşçu felsefe bir bakıma her varoluşçu filozofta kendine özgü bir nitelik kazanarak ayrıca tanımlanır, ancak bilinen genel nitelikleri ve felsefi özgüllüğü açısından varoluşçuluğun kurucu isimlerinin başında Kierkegaard sayılmaktadır. 

İnsan için önemli olanın kişiliğin gelişti­rilmesi olduğunu savunurken, insan varoluşunu, varoluş halini betimleyip, insanın ne olduğuyla ne olması gerektiği arasında bir ayrım yapar. İnsanın varoluş hali, onun özünden uzaklaşmasının, yani Tanrı’ ya yabancılaşmasının bir sonucudur. Bir İnsanın eylemleri, onu Tanrı’ dan dahada uzaklaştırırsa, onun yabancılaşması ve umutsuzluğu daha da artar. Kierkegaard, dini ya da ahlaki doğrularla ilgili kesinliğin, insan var­lıklarında söz konusu olan kesinsizlik öğesi­ni ortadan kaldırırken, özgürlüğü de yok edeceğini öne sürer.

Temel eserleri: 
Enten -Eller [Ya/Ya Da], 
Forfrens DagBog [Baştan Çıkarıcının Güncesi], 
Frygt og Baeven [Korku ve Titre­me], 
Sygdommen Til Döden [Umutsuzluk Üzerine İnceleme].
Evliliğin Estetik Geçerliliği,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ