Karagöz oynatan kimse...

Hayali,
Hayali, Hayalbaz, Şebbaz.
Eskiden Karagöz oynatan kişiye Hayali, Hayalbaz, Şebbaz isimleri verilirken günümüzde Usta diye anılmaya başlandı. 

Gerekli olan malzemelerin bulunduğu takıma Hayal sandığı veya takım ismi verilir. Takımı tamam Hayaliye ise sandığı tamam denir. 

Karagöz, Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatmaya dayalı bir gösteri oyunu. Bu oyunda halk görüşünü ve duyuşunu veren kimse. Hayali Karagöz oyununun tek aktörüdür. Tasvirleri işler, onları oynar, seslendirir. Tiyatro eğitiminde kullanılan ses tekniklerini kullanan Hayaliler perdedeki tüm tiplerin seslerini tek başlarına konuşurlar. Hayali aynı zamanda Türk müziğini bilecek, tiplerin şarkılarını söyleyecek ve farklı şiveleri konuşacaktır. 

Temiz bir İstanbul Türkçesi kullanır. Dialekt yapar tipleri konuşur. İyi bir icracıdır tiplerin perdeye gelişlerinde şarkılarını söyler. Hayali ustanın tek bir yardımcısı var ve buna Yardak deniyor. Hayali’ye oyun sırasında Yardak denilen yardımcısı yardım eder. Yardak, oyun tasvirlerini perdeye giriş sırasına göre ustaya verir, def çalarak müziğe eşlik eder, oyunun efektlerini yapar. Yardakçılık günümüze kadar Karagöz oyunları ve oynatanları olmadan da artarak ulaşmıştır.

Karagöz ustaları:
Arap Ömer Efendi, 
Arap Cemal Efendi, 
Cerrah Salih Efendi, 
Erenköylü Haydar Bey, 
Hımhım Hüsnü Efendi, 
İhsan Efendi, 
Katip Mahmut Bey, 
Papol Ahmet Efendi, Püsküllü Hüsnü Efendi.
Katip Salih Efendi,  Kıbrıslı Agah Efendi, Kör İzzet Efendi,  Küçük İsmail Efendi, 
Sıracalı İsmail Efendi, 
Şeyh Fehmi Efendi, 
Tahir Ağa, 
Yorgancı Abdullah Efendi, 

Yakın Tarihimizin Hayalileri:
Aktar Rıza, Alican Balakin, Alpay Ekler, Ayfer Balakin, 
Emin Şenyer, 
Cerrah Salih, 
Çilingir Ohannes, 
Hasan Hüseyin Karabağ, Haluk Yüce, Hayali Berber Sait, Hayali Hamit, 
Hayal Küpü Emin Ağa, 
İbrahim Pirinç, 
Kantarcı Hakkı,  Katip Salih, Kör İmam, Küçük İsmail, 
Mahmut Hazım Kısakürek, Mehmet Baycan, Metin Özlen, Miralay Neşet Bey, 
Ramil Balak, 
Selim Başeğmez (Kaptan Amca), 
Şeyh Tahir Ağa, Şinasi Çelikkol (Bursa), Şekerci Derviş, 
Tacettin Diker,
Usturacı Mustafa, 
Yorgancı Abdullah, 
Zenne Sait, 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ