İnsandaki etkisi açısından tanımlanan ışınım dozu birimi...

Rem, 
(Röntgen Equivalent Man).
1 Röntgenlik X veya γ ışını ile aynı biyolojik etkiyi oluşturan herhangi bir radyasyon miktarıdır.
Rem=(Rad)x(QF)
Radyasyonun dokularda yaptığı biyolojik hasarın ifadesinde kullanılan radyasyon ölçü birimi.

Doz eşdeğerinin eski birimi.
1 Rem, bir radlık yüksek voltaj X ışınlarının insan dokusuna verdiği kadar zarar vermeye yeterli radyasyon miktarı ölçüsüdür. X-Işınları, 0,125 ile 125 keV enerji aralığında veya buna karşılık gelen 0.01 ile 10 nm dalgaboyu aralığındaki elektromanyetik dalgalar veya foton demetidir.

Yeni birim: Sievert(Sv) 1 rem = 10¯² j.kg¯¹

Sievert,
SI birimler sisteminde doz eş değer birimi J/kg olup bunun özel adıdır, 1 Sv, 1 Gy'lik X ve gama ışını ile aynı biyolojik etkiyi meydana getiren herhangi bir radyasyon miktarı,
1 Sv = 100 Rem' e eşdeğerdir (Q=1 için).

Rolf Maximilian Sievert: 
6 Mayıs 1896 da İsveç’ te doğan ve 3 ekim 1966 da ölen Sievert, radyasyonun biyolojik etkileri çalışmasında büyük katkıları olan Medikal Fizikçidir. 1979 yılında eşdeğer radyasyon doz miktarı Rolf Maximilian Sievert adına itafen Sievert birimi kullanılarak ifade edilmektedir.

Radyasyon sevileri hakkında ölçüler;
10000 mSv; 
Bir defada bütün vücudun ışınlanması halinde hastalanmaya ve takibeden birkaç hafta içinde ölüme neden olur. Ancak bu doz miktarı vücudun belli bir bölgesine kanser tedavisi amacı ile verilirse etkili olur.

1000 mSv; 
Bir defada bütün vücudun ışınlanması halinde mide bulantısına neden olur; fakat hemen ölüm olayı görünmez. Işınlanmadan uzun yıllar sonra her 100 kişiden 1’inde kansere neden olabilir.

100 mSv; 
Bir defada maruz kalınması halinde gözlenebilen etkisi olmaz.

5 mSv; 
Radyasyon görevlisi olmayan halktan bir kişinin yılda almasına izin verilen (ardışık beş yılın ortalaması 1 mSv’i geçmemek koşulu ile) radyasyon dozudur.

1 mSv; 
Doğal kaynaklardan yayılan, deniz seviyesinde normal back-ground dozudur. Bu doz, dünyadaki bütün insanlar tarafından alınan minimum dozdur. Uzun yıllar sonra kanser olma olasılığı 100.000 kişide 1’dir.

0.05 mSv; 
Back-ground radyasyonunun 20’de 1’i olan bu miktar, bir nükleer güç santralinin hemen yanında yaşayan kişiler için alınabilecek maksimum doz değeridir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ