Eski Mısır inanışında gök tanrıçası...

Nut,
Nuit,
Mısır mitolojisinde tanrıça Nuit (veya Nut), 
Nut; Shu ve Tefnut' un kızları, Geb' in karısı, yeryüzünün tanrısıdır. Gündüz gökyüzünün ve bulutların yaratıldığı yerin tanrıçasıdır. Daha sonraki dönemlerde, yalnızca gündüz değil genel olarak gökyüzünün tanrıçası oldu. Güneş ve Ay onun vücudu etrafında dolaşarak, gündüz ve geceyi meydana getirirlerdi. 

Nut' u gökyüzünde Hava Tanrısı olan Shu tutuyordu. Nut' un kocası olan Tanrı Geb ise dünyaya hükmediyordu. Nut' un piramitlerde ki kazı çalışmalarında çıkartılmış olan heykeli Louvre Müzesi' ndedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ