Ünlü Türk Tarih uzmanı Fransız Fransız oryantalist ve Türkolog ...

Jean-Paul Roux
Prof. Jean-Paul Roux 
(D. 1925 - Ö. 2009),
Fransız tarihçi, Türk dünyası ve İslam kültürü ile ilgili çalışmalarıyla tanınıyordu. Fransız Bilim Akademisi' nde (CNRS) bird dönem direktörlük yapan Prof.Roux, Paris' te sanat tarihi ve arkeoloji eğitimi veren Ecole de Louvre ' da da öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Türk hükümeti tarafından 1973 yılında devlet ödülüne layık görülmüştür.
Eserleri;
Türklerin Tarihi,
Altay Türklerinde Ölüm,
Babür - Büyük Moğolların Tarihi,
Türklerin ve Moğolların Eski Dini,
Orta Asya/Tarih ve Uygarlık,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ