Uluyörük' de denilen Türkmen Boyu...

Karakeçili,
Uluyörük,
(Ulu yörük),
Türkmen Boyu.
Osmanlıyı kuran karakeçili aşiretinden gelen insanlardan oluşmaktadır. Karakeçililer temelde Şeyh Edebali ile başlayan süreçte uluyörük (ulu yörük) olarak anılmışlardır ve aleviliği evvela benimsemişler sonrada çoğunluğu hanifi mezhebine Osmanlıdaki anlayış değişikliğine paralel olarak geçmişlerdir. 

Karakeçililer 66 boydur ve bazı kürt aşiretleri kürtçe ve arapça isimlerle bu obaları ansalarda karakeçililer asalet gözeten bir aşiret oldukları için karışmamışlardır. Günümüzde dahi kendi içlerinde evlenmişlerdir. Farklı aşiretlerle kız alıp vermemişlerdir. 

Bingöl; Simsor, Elazığ; Karasaz ve Ankara; Karaşar köyündeki  karakeçililer tamamen alevi bektaşi geleneklerini sürdürmüşlerdir.

Uluslararası Karakeçili Şenlikleri, Şanlıurfa, Eskişehir, Malatya, Bursa, Ankara başta olmak üzere birçok kentten ve yurtdışında yaşayan Karakeçi aşireti mensupları bir araya gelerek her sene kutlanır.

"Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır…" 
 M.Kemal Atatürk.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ