Eski İran' da eyalet valilerine verilen ad...

Satrap, 
İran Valisi,
Fr. satrape,
Latince, Yunanca, Farsça.
Eski İran’da il yöneticilerine verilen isim, vali.
Persler döneminde İran' da il yöneticisi.
Perslerde il yöneticisi, vali.
Bunlar soylu veya kral ailesinden seçiliyordu. 

Gerektiğinde kral tarafından vazifeden alınırlardı. Valilik vazifesinin bazan babadan oğula geçtiği de olurdu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ