Katlardaki döşemeleri birbirlerine bağlayan düşey boru...

Kolon,
Fransızca: colonne, colon,
İngilizce: colon, column, 
Almanca: kolon, kolonne.
Latince: colonne.
Sütun,
Direk.
Katlardaki döşemeleri birbirlerine bağlayan düşey boru.
Taşıyıcı sistemde düşey yapı elemanlarına verilen isim.

Kolon sözcüğünün başka anlamları:
Kalın bağırsağın gödenden önceki bölümü.
Kalın bağırsakların sekumla rektum arasında yer alan kesimi.
Alt alta sıralanmış şeyler dizisi.
Gazete, dergi, kitap vb. yazılı şeylerde, sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümlerden her biri.
Anne karnındaki yavru, cenin.
At ve eşek yavrusu.
Kosta Rika ve EI Salvador ulusal paralarının adı. 
Böceklerde bağırsağın ikinci bölgesi. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ